Čime se bavimo :


Firma MIS Jovanović d.o.o. se bavi eksploatacijom, preradom i prodajom venčačkog mermera, detaljne specifikacije su date na stranici proizvodi.

EKSPLOATACIJA:

MIS Jovanović d.o.o. poseduje nekoliko eksploatacionih polja belog venčačkog mermera na južnom obodu planine Venčac, u selu Brezovac.

OPREMA:

Trenutno se eksploatacija mermera vrši, otpucavanjem, i skreperima-čukačem, u planu je dalji razvoj eksploatacije mermernih blokova.

PRERADA:

Prerada mermerne sirovine se nalazi u izdvojenom objektu u selu Banja, radi se o mlevenju mermerne sirovine u raznim granulacijama.

NARUČIVANJE:

Prerađenu mermernu sirovinu možete naručiti na nekom od gore navedenih brojeva telefona, ili lično u pogonu prerade u selu Banja.

TRANSPORT:

Transport mermerne sirovine, možemo organizovati za Vas, ili možete sami organizovati svoj transport.